بنر1 بنر2

تماس با طب ابزار

آدرس : محلات -انتهای خیابان انقلاب جنب میدان شهرداری

تلفن : 43227654-086 43250005-086
فکس : 43223960-086
تلفن همراه : 09351240914
پیام کوتاه : 30008002123456
آدرس پست الکترونیکی : tebbabzar@gmail.com