< محصولات طب ابزار

بنر1 بنر2

دستگاه سنجش فشار خون جیوه ای پایه دار

مدل: TBS-200

دقت اندازه گیری: حداکثر/حداقل 3mmHg

دامنه اندازه گیری: 0 تا 300mmHg

مطابق با استاندارد بین المللی: BS2743

 

مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

مورد تایید سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران