< محصولات طب ابزار

بنر1 بنر2

دستگاه سنجش فشار خون عقربه ای

مدل: A-2005M

دقت اندازه گیری: حداکثر/حداقل 3mmHg

دامنه اندازه گیری: 0 تا 300mmHg

مطابق با استاندارد بین المللی: ANSI/AAMI/ISO 81060-1:2007   ANSI/AAM

SP-0:2002 EN 1060-1:1995   EN1060-2:1995

 

مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

مورد تایید سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران