< محصولات طب ابزار

بنر1 بنر2

دستگاه سنجش فشار خون جیوه ای رومیزی

مدل: TBD-600

دارای شیر اتوماتیک قطع و وصل جریان جیوه

دقت اندازه گیری: حداکثر/حداقل 3mmHg

دامنه اندازه گیری: 0 تا 300mmHg

مطابق با استاندارد بین المللی: BS2743

 

مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

مورد تایید سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران

دارای ثبت اختراع