بنر1 بنر2

اقدامات لازم جهت کنترل دقت دستگاه فشار سنج

خلاصه متن:
آیا تا به حال به ذهن شما خطور کرده است که امکان دارد رقمی که عقربه دستگاه فشار سنج به شما نشان می دهد اشتباه باشد؟


متن:

آیا تا به حال به ذهن شما خطور کرده است که امکان دارد رقمی که عقربه دستگاه فشار سنج به شما نشان می دهد اشتباه باشد؟

انواع دستگاه فشار سنج همانند دیگر تجهیزات اندازه گیری می بایست بنا به تعداد دفعات اندازه گیری فشار خون میزان پایداری دقت آنها مورد سنجش قرار گیرد.

در این راستا بیمارستان ها باید هر هفته، مطب ها هرماه و منازل هر شش ماه یکبار نسبت به اندازه گیری دقت سنجش دستگاه فشارسنج اقدام نمایید.

بدین منظور شرکت طب ابزار نسبت به طراحی و ساخت دستگاه سنجش گر مرجع انواع فشارسنج با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اقدام نموده است.

پزشکان، پرستاران و... می توانند با بهره برداری از این دستگاه و اطمینان از دقت و کنترل کارکرد دستگاه های فشار سنج نسبت به اندازه گیری دقیق فشار خون اقدام نمایید. علاوه بر آن کلیه اقشار مختلف جامعه نیز می توانند برای کنترل کارایی و میزان دقت دستگاه فشارسنج شخصی خود هر شش ماه یکبار به داروخانه هایی که این دستگاه را دارند مراجعه و از خدمات مربوطه برخوردار گردند.